Dina läkemedel – vår hjärtefråga.Interior-2

Vi vill erbjuda våra kunder så flexibel och individuell betjäning som möjligt – vår viktigaste uppgift är att säkerställa en trygg och lyckad läkemedelsbehandling.

Uppföljning av läkemedlens interaktioner

I samband med expedieringen av läkemedel försöker vi se till att produkterna passar ihop med andra preparat som du köpt i apoteket. Vid behov kan vi också, med ditt godkännande, säkerställa detta hos din läkare. Vi sparar informationen om dina läkemedelsallergier och överkänsligheter i vårt kundregister och försöker beakta dem i betjäningen. Genom att koncentrera dina läkemedelsinköp gör du din medicinering tryggare. För att undvika skadlig samverkan mellan preparaten lönar det sig att be om råd också vid inköp av egenvårdsprodukter.

Uppföljning av läkemedelskostnader

När du koncentrerar dina läkemedelsärenden till oss blir det lättare att följa upp helhetskostnaden. Information om dina inköp sparas i vårt system och på begäran kan du få en kostnadsfri sammanfattning över de läkemedel som du köpt vid Hansatorgets apotek.

Receptförnyelse

Ett recept är i kraft ett år efter att det förskrivits eller förnyats. Vid behov kan vi förnya recept, både pappers- och e-recept, om inget läkarbesök krävs. Tjänsten är kostnadsfri för våra stamkunder, för övriga är priset 2€.

Självbetjäningspunkt för läkemedelsavfall

Läkemedel är problemavfall och får därför inte slängas med hushållsavfallet. Gamla och använda läkemedel ska alltså föras till apoteket, som vidarebefordrar dem till problemavfallsanläggningen.

Till Hansatorgets apoteket kan du smidigt hämta läkemedelsavfall direkt till uppsamlingskärlen. Du hittar uppsamlingskärlen vid apotekets ingång. Kvicksilvertermometrar och produkter som innehåller jod (t.ex Jodix®, Betadine®) bör sorteras separat från övrigt läkemedelsavfall och ges direkt till personalen. Det samma gäller nålar, som t.ex. kan packas in i en flaska.